Vážený  občania !

 5.12.2018 t.j. v stredu o 18oo hod sa bude konať

ustanovojúce zasadnutie obecného zastupiteľstva     

         V utorok 19.02.2019 sa uskutoční zasadnutie okrskovej komisie 0 18oohod. na O.Ú.

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia