Pozvánka Pozemkového spoločenstva Kuriálskeho komposesorátu v Liptovských Beharovciach – zrušené

Kategória

Na základe nariadenia a odporúčania Ústredného krízového štábu SR účinného od 10.03.2020 o zákaze športových, kultúrnych a verejných podujatí je zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Kuriálskeho komposesorátu v Liptovských Beharovciach zrušené. O náhradnom termíne konania budete informovaní.

https://liptovskebeharovce.sk/wp-content/uploads/2020/02/Pozvanka_Urbar_2020-1.pdf

Zverejnené 20. februára 2020.
Upravené 11. marca 2020.