Zmena vchodu na cintorín Liptovské Beharovce

Zverejnené 30. septembra 2022.
Bez úpravy .