Krížom krážom cez RUSKO alebo obávaná

„CESTA kostí “ uskutoční sa dňa 20.01.2023 na Obecnom úrade o 17,00 hod.

Zverejnené 11. januára 2023.
Bez úpravy .