Oznámenie zmeny dátumu vývozu komunálneho odpadu

Oznamujeme Vám zmenu dátumu vývozu komunálneho odpadu na dňa 20.04.2022 (streda).

Zverejnené 7. apríla 2022.
Bez úpravy .