Koronavírus COVID-19 – usmernenie

Kategória  

S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu prosíme obyvateľov obce Liptovské Beharovce, vlastníkov nehnuteľností v obci Liptovské Beharovce a ostatnú verejnosť, aby dočasne s účinnosťou od 16. marca  2020 uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie so starostou obce, pokiaľ nie je nevyhnutná osobná návšteva úradu.

Kontakt na starostu obce: +421 918 455 950               liptovskebeharovce@alconet.sk

Informácie k celoplošnému testovaniu – https://www.somzodpovedny.sk/

Zverejnené 17. marca 2020.
Upravené 23. októbra 2020.