Verejná vyhláška – „Územný plán regiónu Žilinského kraja“

Upravené
15. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. apríla 2021 − 12. apríla 2021