Harmonogram k Voľbám do samosprávy obcí konaných dňa 19.03.2022

Zverejnené
16. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2021 − 20. marca 2022
Kategória

Prílohy