Zverejnenie počtu obyvateľov

Zverejnené
2. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. decembra 2021 − 19. marca 2022
Kategória

Detaily

Prílohy