Pozemkové spoločenstvo

Členovia výboru P.S.K.K.

predseda – Jozef Malý tel. 0905 846 594

člen – Anna Glembová

člen – Anna Devošová

člen – Anna Malá

člen – Pavol Nemeš

Dozorná rada P.S.K.K.

predseda – Peter Devoša

člen – Mária Gondová

člen – Zdena Majerčíková

OLH – Ing. Štefan Čajka

Dňa 06.10.2020 výbor odsúhlasil, že v roku 2020 sa nebude konať valné zhromaždenie z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie a obmedzení spojených s pandémiou COVID-19.

Zverejnené 2. augusta 2019.
Upravené 19. novembra 2020.