Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Štefan Nemeš

Poslanec

Anna Malá

Poslanec

Lubomír Šedivý

Poslanec

Komisie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 21. apríla 2022.