Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Anna Pruknerová

Anna Malá

Lubomír Šedivý

Komisie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 10. novembra 2019.