Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Štefan Némeš

Poslanec

Anna Malá

Poslanec

Lubomír Šedivý

Poslanec

Komisie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 4. júla 2022.