Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Liptovské Beharovce.

Stavanie májov 04.06.2022

Všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili stavania mája ďakujem. Hlavne občanom BENÍK, ktorí boli prví prítomní v dedine.

Uskutočnila sa So 4.6 15:00

Dňa 28.05.2022 o 8.00 hod., bude v obci Liptovské Beharovce jarná brigáda, kosenie cintorína, čistenie priekop popri ceste , upratanie autobusovej zastávky a pod. Dňa 27.5.2022 bude v obci pristavený kontajner. Do kontajnera sa môžu dať rôzne domáce nepotrebné veci, okrem elektroniky a železa. Všetkých srdečne pozývame.

Uskutočnila sa So 28.5 08:00