Zmena umiestnenia odpadových nádob na cintoríne

Dátum a Čas
Nešpecifikované
Miesto
Liptovské Beharovce

Zverejnené 14. septembra 2022.
Bez úpravy .