Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo 2023

Zverejnené 25.1.2023.

Novela zákona o odpadoch v zákone č. 216/2021 Z. z. sa týka zmeny § 16 ods. 10 písm. a) a b) zákona o odpadoch.

Novela zákona o odpadoch vykonaná zákonom č. 460/2019 Z. z. doplnila do ustanovenia § 16 upravujúceho zber odpadu a výkup odpadu odsek 10, ktorý upravuje povinnosti pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov..

Dňa 27.1.2023 zberná služba OZO, a.s., bude zbierať všetky plastové kontajnery z obce. Tieto kontajnery sa budú nahrádzať novými žltými plastovými kontajnermi obsah 240 lit. Ako náhle uvedené kontajnery prídu do obce, budú sa predávať pre domácnosti. Cena za jeden kus je stanovená na 20.oo €.