Pozemkové spoločenstvo Kuriálskeho komposesorátu Liptovské Beharovce

Archív dokumentov uverejnených obcou Liptovské Beharovce.