Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Liptovské Beharovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Nájomná zmluva

ID: 1/2022 – Obec Liptovské Beharovce

707,44 €

5.5.2022

Začiatok účinnosti 6.5.2022

Koniec účinnosti 31.12.2026

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH 707,44 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ SHR Ján Čáni

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce 7, 032 21 Liptovské Beharovce

Objednávateľ - IČO 46788077

Dodávateľ Obec Liptovské Beharovce

Dodávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Dodávateľ - IČO 00315443

Prílohy

Dodatok k zmluve Štatistický úrad

Štatistický úrad SR

17.3.2021

Začiatok účinnosti 17.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Liptovské Beharovce

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Objednávateľ - IČO 00315443

Dodávateľ Štatistický úrad SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva Štatistický úrad

Štatistický úrad SR

18.2.2021

Začiatok účinnosti 18.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Liptovské Beharovce

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Objednávateľ - IČO 00315443

Dodávateľ Štatistický úrad SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 11

OZO

35,00 €

31.12.2020

Začiatok účinnosti 1.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ Obec Liptovské Beharovce

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Objednávateľ - IČO 00315443

Dodávateľ OZO, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zámenná zmluva

Radko Šinko

563,00 €

8.10.2020

Začiatok účinnosti 5.5.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 563,00 €

Objednávateľ Obec Liptovské Beharovce

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Objednávateľ - IČO 00315443

Dodávateľ Radko Šinko

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

Peter Mojžiš

1 730,00 €

8.10.2020

Začiatok účinnosti 5.5.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 730,00 €

Objednávateľ Obec Liptovské Beharovce

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Objednávateľ - IČO 00315443

Dodávateľ Peter Mojžiš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

Marek Blaštík

1,00 €

8.10.2020

Začiatok účinnosti 3.9.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ Obec Liptovské Beharovce

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Objednávateľ - IČO 00315443

Dodávateľ Marek Blaštík

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

14.11.2019

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Liptovské Beharovce

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Objednávateľ - IČO 00315443

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 11/2019 –

14.11.2019

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Liptovské Beharovce

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Objednávateľ - IČO 00315443

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

dodatok-c7-ozo-as

31.12.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Liptovské Beharovce

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Objednávateľ - IČO 00315443

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

1706525-slovgram

31.12.2017

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Liptovské Beharovce

Objednávateľ - Sídlo Liptovské Beharovce č.9, 032 21 Bobrovec

Objednávateľ - IČO 00315443

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy