Preskočiť na obsah

História obce

Z dejín obce Liptovské Beharovce

Obec Liptovské Beharovce má zaujímavú históriu. Malebná dedinka rozprestierajúca sa v blízkosti Liptovského Mikuláša. Nie len minulosť ale aj jej názov boli veľmi pestré. Obyvatelia ju poznali pod mnohými menami: Curia Behar, villa Beharfalw ale aj Běhárowce a iné. Patrila mnohým zemianskym rodinám na tomto území napr. Nemešovcov, Lačnovcov, Urbanovcov …V minulosti sa obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodársvom , salašníctvom, husliarstvom, od 19. st. tesárstvom. Obec bola v minulosti známa najmä výrobou huslí. Počet obyvateľstva sa pohyboval v rozmedzí 100 až 249 obyvateľov.

1231

Prvé zmienky

uhorský kráľ – Ondrej II. podpísal a vydal privilégium na pozemkové vlastníctvo pre Behára, syna Semela „za vernosť a službu“.

1295

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1295 (spomína sa pod názvom „villa Beharfalw“), Jalovec vznikol pravdepodobne už skôr, v prvej polovici 14.storočia toto územie dostal gróf Martin, syn Panestov.

1828

Najváčší počet obyvateľov

Obec mala 27 domov a 249 obyvateľov.

1948

Liptovské Beharovce

Od roku 1948 sa táto obec nazýva už známym menom Liptovské Beharovce