Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE o vývoze separovaného zberu

Zverejnené 2.1.2024.

Vzhľadom na množiace sa problémy a sťažnosti vo vývoze TKO a separovaného zberu naše spoločnosti OZO a.s. a Ľupčianka s.r.o. pristupujú od 1.1.2024 k opatreniam, ktorých snahou je zlepšenie fungovania samotných vývozov a triedenia druhotných surovín: 

– tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať iba v nádobách čiernej farby a pozinkovaných 110 l nádob tzv. popolníc.

– separovaný zber plasty budú vyvážané iba v žltých kontajneroch, resp. žltých a priesvitných vreciach. 

– separovaný zber papier bude vyvážaný iba v modrých nádobách, v modrých priesvitných vreciach, resp. papier vložený v krabiciach na voľno. 

 – separovaný zber sklo bude vyvážané iba v zelených nádobách.

V prípade, že obsah nádob na tuhý komunálny odpad a separovaný zber nebude zodpovedať požadovanému zloženiu nebude nádoba/vrece vyvezená/né. 

Takto znečistené nádoby/vrecia budú označené nálepkou, bude spravená fotodokumentácia aj s popisným číslom domu. 

Dúfame, že týmito opatreniami budeme našu vzájomnú spoluprácu vylepšovať k vzájomnej spokojnosti.