Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Kategória

Zverejnené 8. septembra 2022.
Bez úpravy .