Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené
14. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Prílohy